Ouderen Fysio Fit of Meer Bewegen voor Ouderen (MBVO)  staat voor bewegingsactiviteiten voor personen van 55 jaar en ouder. De activiteiten zijn aangepast aan de wensen en mogelijkheden van senioren.

Voorafgaand aan deelname wordt een intake gedaan, om de wensen van de cliënt te inventariseren en de (on)- mogelijkheden te bespreken.  De doelstellingen welke hieruit komen worden per deelnemer in een oefenschema geplaatst. Dit oefenschema vormt de leidraad voor de oefeningen.

Elke week wordt het oefenschema bekeken, en eventueel aangepast. Na elke oefening wordt de hartslag en zuurstofverzadiging gemeten. 

Elke vier weken wordt de bloeddruk opgemeten.

De belangrijkste doelstelling van de Ouderen Fysio Fit is om d.m.v. activiteiten een bijdrage te leveren aan het zo optimaal en zelfstandig mogelijk functioneren van ouderen in hun ADL. Belangrijk zijn ook het plezier en de gezelligheid, maar tevens de ontmoeting en het contact met anderen. Ouderen Fysio Fit  levert een bijdrage aan de spierfunctie , coördinatie, conditie en bewegelijkheid van spieren, en gewrichten van het menselijk lichaam.