Per niet nagekomen afspraak kan het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening gebracht worden.  ( Betalingsvoorwaarden volgens richtlijn VVF )

In deze praktijk wordt gewerkt volgens de centrale richtlijnen Fysiotherapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie  (KNGF)

De Fysiotherapeuten in deze praktijk staan geregistreerd in het Centraal Kwaliteits Register Fysiotherapie van het KNGF en in het register  Beroepen in de Individuele   Gezondheidszorg (BIG) van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De rechten en plichten van de patiënt en Fysiotherapeut zijn binnen deze praktijk vastgelegd in de  “modelregeling Fysiotherapeut – patiënt” van  het  KNGF / NPCF.

Uw gegevens worden vastgelegd in een computersysteem conform de GDPR (General Data Protection Regulation ) of AVG  Algemene Verordening Gegevensbescherming )

Wij hebben bewerkersovereenkomsten afgesloten met andere partijen waarmee wij gegevens delen ( zoals uw zorgverzekeraar , het KNGF en het klanttevredenheidsonderzoeksburo ).

Op al uw gegevens is het privacyreglement van toepassing.

Op de tarieven is geen BTW van toepassing.