VeiligheidNL

De Valpreventie test is ontwikkeld door de stichting VeiligheidNL. Veel ouderen vallen in huis of in de directe thuisomgeving.

Per jaar vallen onder 55+ :  1 op de 40 personen en bij mensen ouder dan 75+  is dat zelfs  1 op de 20 personen zo ernstig dat opname op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis noodzakelijk is. 
De val-incidenten in de thuissituatie waarbij dus geen ernstig letsel opgelopen wordt ligt vele malen hoger. (bron: stichting Consument & Veiligheid 2009)  
Jaarlijks belanden zo’n 89.000 mensen van 55 jaar en ouder door een val in het ziekenhuis;  1.700 mensen overlijden. Een val leidt vaak tot botbreuk, maar kan ouderen ook angstig maken waardoor zij minder buitenhuis durven.(bron: TNO 2010)

Vaak is het niet duidelijk waardoor het komt dat iemand (bijna) valt, tijdens de Valpreventie-test worden de volgende onderdelen bekeken:

  • Balans
  • Coördinatie
  • Beenspieren
  • Beeldvorming
  • Gezichtsveld
  • Veraf en Dichtbij  (zicht)
  • Nederlandse Norm Gezond Bewegen
  • Reactievermogen

Aan het einde van de test worden de resultaten met u besproken en krijgt u adviezen over het eventueel veiliger maken van uw woonsituatie en gewoonten.  Bij veel zorgverzekeraars worden kosten voor de Valpreventie test volledig vergoed. Vraag uw Fysiotherapeut naar de voorwaarden.

De Valpreventie test duurt +/ 45 minuten en kan worden uitgevoerd zowel bij de Fysiotherapeut in de praktijk maar ook  in de thuissituatie.