Onze missie is om patiënten te ondersteunen in het herstelproces, door het opstellen van een persoonlijk behandelplan en het uitvoeren ervan om de door u en ons gestelde doelen te bereiken. (Shared decision making). We vinden het belangrijk om de patiënt inzicht te geven in het aangedane weefsel, de specifieke eigenschappen ervan, hoe deze te behandelen en te trainen, en de verwachte hersteltijd. Met deze manier van werken kunnen we reële doelen stellen (SMART).

Wetenschappelijke inzichten (Best Evidence Practice) en de klinische expertise van de behandelend fysiotherapeut zijn belangrijke elementen in het stellen van de fysiotherapeutische diagnose, het kiezen van de therapie en de bijpassende behandelingen. Middels het gebruik van vragenlijsten en metingen (klinimetrie) proberen wij een zo duidelijk mogelijk beeld van uw situatie te krijgen.

Zo gebruikt FysioDelft vragenlijsten om uw status en het mogelijke herstel inzichtelijk te maken, kracht en balanstesten om de fysieke belastbaarheid te bepalen en conditietesten om uw uithoudingsvermogen vast te stellen.

Waar het nodig is, plegen we, uiteraard na toestemming van u, overleg met externe fysiotherapeuten, huisartsen of medisch specialisten. De praktijk is aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF).

Nadat uw behandelingen bij FysioDelft zijn afgerond, krijgt u van ons via ZorgDNA een vragenlijst toegestuurd. U helpt ons om onze dienstverlening binnen de praktijk steeds verder te verbeteren door de vragenlijst in te vullen.

Alvast hartelijk dank.

Richard Oostdam en Hanneke Naaborg