Disclaimer

Hoewel wij er naar streven om u correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij u niet garanderen dat de informatie juist en actueel is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is.

Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies. Fysiotherapie R. Oostdam – FysioDelft aanvaard hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Tevens sluit Fysiotherapie R. Oostdam – FysioDelft elke aansprakelijkheid uit voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met, het gebruik van (of juist de onmogelijkheid van gebruik van), het vertrouwen op, of (het nalaten van) acties ondernomen naar aanleiding van de gepubliceerde informatie op deze website.

Overige informatie

  • Vanuit het KNGF ( Koninklijk Nederlands genootschap voor Fysiotherapie ) wordt een actief beleid gevoerd om de kwaliteit van fysiotherapie verder te verhogen. dit wordt gedaan door bijscholing, gedragsregels, richtlijnen voor behandelingen, wetenschappelijk onderzoek en symposia. Ook Fysiotherapeuten R. Oostdam en H. Naaborg hebben regelmatig nascholing. 
  • Het  KNGF heeft een wettelijke klachtenprocedure, daarnaast kunt u terecht bij het Landelijk Informatiepunt voor Patiënten.
  • Het BIG-register registreert apothekers, artsen, fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundigen in de bijbehorende registers. De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) regelt onder meer de bevoegdheid om een beroep in de individuele gezondheidszorg te mogen uitoefenen. Alleen wie aan de wettelijke opleidingseisen heeft voldaan, kan zich laten inschrijven in het register. Alleen wie in het register is ingeschreven, mag de door de wet beschermde titel voeren. Bevoegdheidsbeperkingen leiden tot een aantekening bij de inschrijving of tot doorhaling van de inschrijving. Voor iedereen is zo herkenbaar of een beroepsbeoefenaar bevoegd is om het beroep uit te oefenen. Het BIG-register is een onderdeel van het Agentschap Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG). Het is een actueel register dat apothekers, artsen, fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, tandartsen verloskundigen en verpleegkundigen registreert en eventuele beperkingen in hun bevoegdheid aantekent. Dit kan gaan om beperkingen opgelegd door een tucht- of strafrechter. Het kan ook gaan om een clausule opgelegd aan een beroepsbeoefenaar met een buitenlands diploma.  Alleen diegenen die zijn ingeschreven in het BIG-register mogen de door de wet beschermde titel voeren en aanspraak maken op de bevoegdheden die met de titel samenhangen. Het BIG-register heeft een maatschappelijke functie, naast het instellen en beheren van het register, verstrekt het BIG-register op verzoek ook informatie over de registratie en uit het register aan beroepsbeoefenaren, organisaties en burgers. Alleen de informatie die direct met de beroepsuitoefening te maken heeft is openbaar. Persoonlijke gegevens worden niet verstrekt. Op het BIG-register is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. 
  • Uw gegevens worden opgeslagen in een geautomatiseerd behandeldossier, hierop is de privacy wetgeving van toepassing. Patiënt gegevens worden nimmer verstrekt aan derden. Indien uw gegevens worden doorgegeven aan uw huisarts of specialist, zal altijd uw toestemming hiervoor worden gevraagd.

Disclaimer  WhatsApp

FysioDelft biedt naast de gebruikelijke communicatiekanalen ook een WhatsApp service. Stel je vraag via deze applicatie op je smartphone via het nummer 06-24765789. Indien mogelijk beantwoorden uw vragen tijdens kantooruren.

Wil je snel iets vragen? De WhatsApp service van FysioDelft is in eerste instantie bedoeld voor algemene servicevragen, bijvoorbeeld over openingstijden, bereikbaarheid, aan- of afmelden of verzetten van een behandeling en dergelijke. Als we je vraag niet kunnen beantwoorden via WhatsApp, helpen we je via een andere manier graag verder.

Voorwaarden

  • Wij beantwoorden je vragen tijdens kantooruren, van maandag tot en met vrijdag.  Appen buiten kantoortijden kan natuurlijk, je krijgt, indien mogelijk, de volgende werkdag antwoord.  
  • Het is niet mogelijk om via WhatsApp medisch inhoudelijke vragen te stellen. Ook is het wettelijk niet toegestaan om medisch inhoudelijke gegevens van patiënten via deze applicatie uit te wisselen. Om die reden vragen wij je om vragen over persoonlijke gezondheidstoestand, diagnose, Patientgegevens etc  te stellen aan de Fysiotherapeut tijdens een persoonlijk gesprek, of even te bellen met de praktijk.
  • Stuur aub NOOIT medische bijlagen, brieven, foto’s etc. met uw persoonsgegevens o.i.d. via Whatsapp naar ons toe.

Suggesties en ideeën

Niet alleen voor vragen kun je gebruik maken van WhatsApp, ook suggesties en ideeën zijn van harte welkom.

Privacy gebruikersgegevens

Berichtenservice WhatsApp is onderdeel van Facebook. Hiermee is een einde gekomen aan de scheiding van gebruikersgegevens tussen Facebook en WhatsApp. De voorwaarden betekenen niet dat Facebook berichten van WhatsApp kan lezen, maar de andere kant op is wel mogelijk: WhatsApp kan de beschikking krijgen over de dingen die Facebook van zijn gebruikers weet. WhatsApp zou dankzij de gegevens van Facebook bijvoorbeeld in kaart kunnen brengen wie de dienst gebruikt. Facebook verzamelt persoonsgegevens en wil graag weten waar een gebruiker is om bijvoorbeeld aanbiedingen van winkels of restaurants in de omgeving te kunnen tonen.